Bradlo a okolí

sam_2631

Přátelé, jsem velice rád, že jste zavítali na tyto stránky.

Na webových stránkách nejdříve představím svoji sbírku pohlednic Bradla a pohlednic z jeho okolních vesniček. U každé z nich uvádím jejich popis. Používám názvy míst nebo jména majitelů domů, kteří je vlastnili v době, kdy jsem v Dolním Bradle žil a jak si to pamatuji nebo jak mi to vyprávěli moji rodiče nebo sousedé. Možná, že se při popisování dopustím některých nepřesností, které se stanou předmětem diskuze. Pro případné vaše názory a postřehy uvádím svůj e-mail: oa.najman@seznam.cz.

K Dolnímu Bradlu a k Lipce mám silný vztah, nejen proto, že jsem tady prožil dětství, ale také proto, že se zajímám o jejich historii a historii svého rodu. Jak jsem zjistil v matrikách, tak moji dosud zjistitelní předkové jsou na Lipce zmiňováni nepřetržitě od roku 1766. Můj otec se také na Lipce narodil a pak do své smrti žil v Dolním Bradle. Až jeho synové, pod vlivem různých událostí, tyto vesničky opustili.

Vzhledem k tomu, že jsem patriotem Dolního Bradla, budu se snažit jednotlivé části Bradla oddělovat podle toho, zda se popisovaná část nachází v Horním Bradle nebo v Dolním Bradle.

Je paradoxem, že obecní úřad, který nese název OBECNÍ ÚŘAD  HORNÍ  BRADLO, má sídlo na území Dolního Bradla, stejně jako pošta a jiné subjekty. V podstatě by se mělo psát, že Obecní úřad Horní Bradlo se sídlem v Dolním Bradle je úřadem pro místní části Dolní Bradlo, Horní Bradlo, Javorné, Lipka, Malá a Velká Střítež, Travná a Vršov.

V jedné části o pohlednicích se zmiňuji i o vydavatelích pohlednic a fotografech. O vydavatelích se mi podařilo nějaké informace získat (budu je doplňovat), ale s fotografy je to problematické. Budete-li mít o nich nějaké informace, tak mi je pošlete.

Napadlo mne také, že tyto stránky by mohly oživit i fotografie a bližší informace o osobách, o kterých bude na těchto stránkách pojednáváno. Jací byli a hlavně, jak vypadali. Bohužel, žádné jejich fotografie nemám (páni Mareš, Bukovský, Lukavský, Jablonský, Stehno, Burkoň atd.). Pokud naleznete odvahu mi fotografii poslat na e-mail, tak budu rád.

Podle svých časových možností budu přidávat další okruhy týkající se Bradla a okolí.

Pokud vás tyto stránky potěší a vyvolají příjemné vzpomínky na události nebo místa, nejenom u těch, kteří v Bradle a v jeho okolí žijete nebo u těch, kteří se odstěhovali, budu tomu rád.

Tolik moje útržkovité úvahy.

Těším se na Vaše názory.

Pavel Najman