Horní jez

 

Na horním jezu na řece Chrudimce vzniklo přírodní koupaliště, které bylo hojně využíváno rekreanty hotelu Mareš.

Vytvořený jez měl svůj účel. Měl vzedmout hladinu řeky Chrudimky a umožnit odebrání části toku mimo hlavní řečiště do náhonu. Spád vody v náhonu se využil pro mlýn a pilu v Horním Bradle číslo 6.

horni-jez-1

horni-jez-2

horni-jez-3

horni-jez-4

horni-jez-5

horni-jez-6

horni-jez-7
Ta bouda byla pro převlékání nebo pro plavčíka?

horni-jez-8

horni-jez-9

horni-jez-10

horni-jez-11

horni-jez-12

horni-jez-13

horni-jez-14