Tesla Pardubice

Tesla Pardubice byla založena v roce 1919 jako Akciová společnost Telegrafia. Od počátku vlastnil stát 60 % akcií a zbylých 40 % zaměstnanci. Dne 12. 2. 1922 byly zakoupeny v Pardubicích rozestavené objekty firmy ZEISL.

Vojenská výroba a německé vedení přineslo do firmy na začátku druhé světové války zcela nové technologie, jako byly například opracování odlitku hliníku a hořčíku (Mg+Al).

Telegrafia Pardubice, a. s. byla 31. 12. 1945 znárodněna, zanikla a podnik byl začleněn do nového celostátního národního podniku TESLA. V roce 1946 se stala samostatným podnikem TESLA Pardubice n. p.. Součástí podniku byl od roku 1950 i Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek. Samotná Tesla sídlila ve dvou budovách – ve staré budově původní Telegrafie naproti Nemocnice Pardubice vedle železniční tratě Praha – Česká Třebová a v nové vícepodlažní budově z konce 60. let, hned vedle Zámečku Pardubice, který je na rozdíl od samotného památníku popravených na Zámečku součástí areálu původní Tesly. V letech 1990–1993 byl podnik rozkraden a administrativní budova byla následně prodána společnosti Foxconn. Stará budova Telegrafie je v dnešní době v dezolátním stavu a společnost Foxconn ji převedla na město a vedou se debaty o jejím dalším využití.

Tesla vyráběla radiomagnetofony Diamant, Safír a Kondor. Mezi posledními komerčními produkty se objevily na konci 80. let satelit receivery (Popular) a radar Tamara.

Zápisy v Pamětní knize:

  • Roky 1964 – 1965: Pionýrský tábor Tesla byl postaven na pozemcích u Vršova, kde dříve byly louky zemědělců z Vršova a Bradla. Je to tábor pro děti zaměstnanců Tesly Pardubice. Je tam pěkné koupaliště pro malé i velké děti. Tábor je v pěkném místě mezi lesy a blízko řeky.
  • Pionýrský tábor Tesla byl dostavěn r. 1967, jest u Vršova, kde je postaveno pěkné koupaliště.

Pohlednice a fotografie:

tesla-1

tesla-2

tesla-3

tesla-9
Horní Bradlo. Pionýrský tábor ZV ROH n.p. Tesla Pardubice. Foto L. Kratochvíl.                             Použitá pohlednice 7. 7. 1971.
tesla-10
Horní Bradlo. Pionýrský tábor ZV ROH n.p. Tesla Pardubice. Foto L. Kratochvíl.                             Použitá pohlednice 7. 7. 1971.

 

 

tesla-4

tesla-5

tesla-6

tesla-8
Popis pohlednice – baráčky, letecký snímek, antuková hřiště, vinárna, tělocvična, sruby, koupaliště + hřiště, chatky koupaliště, tenisový kurt + hřiště, fitnes. Vydavatelství a tisk PORS 52, s.r.o., Chrudim. Pohlednice z roku 2002.

tesla-7

img_3069-kopie
24. 3. 2018

 

img_3071-kopie
24. 3. 2018

 

img_3072-kopie
24. 3. 2018

 

img_3075-kopie
24. 3. 2018

 

img_3076-kopie
24. 3. 2018 – příprava na sezonu 2018.