Hotel Jablonský

Informace o hotelu Jablonský uvádí Pamětní kniha politické obce Bradla, kterou za první republiky psal kronikář Jan Štrobl, po druhé světové válce do roku 1955 Eduard Rudolf, který zpětně zaznamenává údaje od roku 1939 a od roku 1956 až 1969 vede kroniku pan Antonín Paštyka. Pan Paštyka ji pravděpodobně píše také zpětně, protože v ní uvádí „Doplnění kroniky od r. 1956 až do 1968 jest dosti nesnadné, neboť za 13 roků žádný do kroniky nic nepsal“.

Kronikář Jan Štrobl zaznamenává, že v roce 1934 vedle sokolovny na pozemku pana Antonína Petržílka začal ještě na podzim stavět nový pension pan Karel Jablonský, obchodní se dřívím a zeť pana Petržílka. Brzy z jara roku 1935 stavba pokračovala a byla dostavěna. Dále uvádí, že je to budova jednopatrová, ale v podkroví jsou také ještě hostinské pokoje. Celkem má pension 20 hostinských pokojů. V přízemí je byt majitele, pěkná jídelna, koupelna a potřebné místnosti. Celkový náklad na výstavbu činil asi 160 000 Kč. Pension je za vesnicí u sokolovny ve velice pěkném místě, ale ta cesta, jak k pensionu, tak k sokolovně moc ubohá. V tom je potřebí nápravy. Pension má popisné číslo 26 a byl v sezoně plně obsazen.

Je zajímavé, že oba významné hotely v Bradle, Mareš a Jablonský, mají číslo popisné 26.

Pan Eduard Rudolf píše, že hotel Jablonský od 1. ledna 1950 převzala Ústřední rada odborů pro rekreaci svých členů a byl přejmenován na ozdravovnu STACHANOVEC. Ústřední rada odborů STACHANOVEC spravuje do 1. ledna 1955, kdy ho přebírá do pronájmu a své správy podnik státního obchodu Restaurace a jídelny v Praze. Dále pan Eduard Rudolf uvádí, že Karel Jablonský v roce 1963 umírá.

Další kronikář pan Antonín Paštyka uvádí jednu informaci o hotelu v roce 1969, že hotel Jablonský má Tesla Přelouč. Tento národní podnik v hotelu zabezpečuje pro své zaměstnance rekreaci.

Po roce 1989 byl penzion vrácen původním majitelům, kteří ho pronajímají. V 90. letech minulého století se přejmenovává na Pension U Kozlů a nazývá se tak i nyní. V současnosti je majetkem paní Jany Jablonské, vdovy po Karlu Jablonském (syn původního majitele) a jejich syna Viktora. V současné době je nabízen k prodeji asi za 6 mil. Kč. Má 3 podlaží, balkon, terasu, zastavěnou plochu 1 163 m2, užitnou plochu 810 m2 a plocha zahrady je 2 255 m2.

Zdroje:
Pamětní kniha politické obce Bradla.
https://www.remax-czech.cz/reality/detail/224933/prodej-penzionu-810-m2-horni-bradlo

Pohlednice a fotografie:

hotel-jablonsky-1

hotel-jablonsky-2

hotel-jablonsky-3

hotel-jablonsky-4

hotel-jablonsky-5

hotel-jablonsky-6

hotel-jablonsky-7

hotel-jablonsky-8

hotel-jablonsky-9

hotel-jablonsky-10
Pohlednice odeslána 29. 6. 1944, Ober Bradlo, fotograf Ant. Nygrin, Praha X, nákladem Karel Jablonský. Text: “Pozdrav z Horního Bradla zasílá J. K. Mám se zde dobře.” Na snímku hotel Jablonský, vila Kauckého a Kuličova.

hotel-jablonsky-11

hotel-jablonsky-12

scanned-at-12-3-2019-8-14
Nepoužitá pohlednice, Ober Bradlo, fotograf Ant. Nygrin, Praha X, nákladem Karel Jablonský.

 

 

img_2987-kopie
24. 3. 2018 – Hotel Jablonský.
img_2991-kopie
24. 3. 2018 – Hotel Jablonský.
img_2994-kopie
24. 3. 2018 – Hotel Jablonský.