Pohlednice

Bylo to 16. července roku 1870. V tento den poslal oldenburský knihkupec a tiskař August Schwartz své tchyni a tchánovi korespondenční lístek – pohlednici? Bylo to v době prusko-francouzské války. Korespondenční lístek přizdobil totiž obrázkem vojáka u kanónu, který přitiskl na adresní stranu korespondenčního lístku přímo proti poštovní známce.

Tehdy jistě pan August Schwartz netušil, že se tímto činem zapisuje do dějin moderního lidstva.

Na vývoji pohlednice se ovšem podílela řada činů a událostí a nelze stanovit přesné datum jejího vzniku. Pohlednice složitě vznikala mnoho let.

Postupně se začaly vydávat nejen pohlednice měst a obcí, ale i jednotlivých speciálních obchodů, obchodních domů, hostinců, restaurací, hotelů, pivovarů, mlýnů, továren i kostelů, nádraží, přístavů a tak dále.

Vydávaly se také pohlednice divadelní, artistické, výstavní, se sportovní tematikou, národopisné, vlastenecké a historické, náboženské i politické, umělecké reprodukce i karikatury. V neposlední řadě také pohlednice vojenské, domobranecké, hasičské i pohlednice jiných spolků. Vydávalo se také mnoho pohlednic propagujících dopravní prostředky, různé technické vynálezy a novinky. Nepřehledné množství druhů a provedení bylo pak u pohlednic gratulačních, blahopřejných, milostných, a dokonce i pohlednic vlastní výroby existujících jen v jednom jediném exempláři. Vydávaly se pohlednice vkusné, umělecky hodnotné, ale i mnoho bezduchých kýčů.

Pohlednice dnes obklopují každého moderního člověka. Pohlednice posíláme příbuzným a známým z dovolených, služebních cest a výletů.

Pohlednice se také stávají součástí sbírek.

Vydavatelé pohlednic a fotografové Bradla a okolí.

Vydavatelů pohlednic Bradla, Lipky, Modletína, Stříteže (pralesa) a okolí byla celá řada. Jednalo se o vydavatele s působností po celých Čechách, ale kromě nich to byli zdejší patrioti – hoteliéři, obchodníci, hostinští, kteří vydávali pohlednice na vlastní náklady.

Vydáváním pohlednic se nezabývali jen samotní nakladatelé a vydavatelé, ale také fotografové.

Vydavatelé pohlednic po celých Čechách.

FOTO-FON

Prvenství v hromadné výrobě pohlednic má u nás pražská firma Foto-Fon Jindra v Radotíně, jejíž počátky se datují asi rokem 1915. Největšího rozmachu dosáhla ve třicátých a čtyřicátých letech.

GRAFO ČUDA HOLICE v Č.

Karel Čuda se narodil 14. května1880 v Dobrušce, vyučil se „fotokumštu“, stal se profesionálním fotografem, poté majitelem uměleckého ústavu. Po první světové válce se objevil v Holicích, kde si zařídil temnou komoru na kopírování pohlednic. Později postavil provozovnu na výrobu pohlednic v Husově ulici. V té době měl již dobře prosperující firmu a zaměstnával několik pracovníků. Fotograf, posléze nakladatel a vydavatel, majitel firmy Grafo-Čuda-Holice produkoval pohlednice měst a obcí, též žánrové a gratulační pohlednice v celém Československu. Jeho firma Grafo-Čuda-Holice se v období první republiky, za války i první tři poválečné roky řadila k nejznámějším vydavatelům. Z hlediska územního rozsahu, počtu a kvality provedení patřila mezi nejlepší.

cuda
Karel Čuda

Úspěšný podnikatel koupil v třicátých letech minulého století od podnikatele Holického rozlehlý dům na náměstí, kam umístil firemní provozovny, umělecké ateliéry a soukromé byty. Karel Čuda byl nejen dokonalým profesionálem, jakož i movitým majitelem. Při znárodňovacím procesu v roce 1948 se Karel Čuda vzdal živnosti i firemní značky. Tragédií je, že archiv – skleněné desky byly z  větší části zničeny. Zemřel 19. srpna 1955 v Holicích, kde je také pochován.

Výrobky těchto dvou firem s vysokým leskem představují v té době vrchol v produkci místopisných pohlednic a vyrovnaly se jim později až bromografické pohlednice nakladatelství Orbis v šedesátých letech.

ORBIS Praha

Po druhé světové válce došlo brzy k deformacím ve vydávání pohlednic. V roce 1950 bylo u nás totiž v rámci reorganizace nakladatelské činnosti vytvořeno pro vydávání pohlednic monopolní nakladatelství Orbis s roční produkcí asi 100 miliónů kusů. Toto nakladatelství také jako první v Československu začalo v 50. letech vydávat pohlednice v novém moderním formátu 145 x 105 mm (s odchylkou několik mm).

Roku 1968 nakladatelství Orbis vydalo za období 1950 – 1968 své činnosti miliardu pohlednic z celého Československa.

Další vydavatelé pohlednic

Další reorganizací přešlo v roce 1978 vydávání pohlednic z Orbisu do nového nakladatelství Panorama.

Vedle těchto dvou nakladatelství pracovalo na území České republiky do roku 1989 ještě vydavatelství Svépomoc (vzniklo koncem 60. let) a umělecké pohlednice pravidelně vydávalo nakladatelství Odeon. Příležitostně vydávalo pohlednice s náboženskou tematikou církevní nakladatelství Kalich a s vojenskou tematikou vydavatelství Magnet.

Na Slovensku došlo k podobnému vývoji jako u nás. Nejvíce pohlednic produkuje vydavatelství Pressfoto.

František Vomáčka, Pardubice

Narodil se roku 1887, stal se majitelem fotoateliéru na bývalé Wilsonově třídě v Pardubicích (dnes tř. Míru).

Místní vydavatelé.

František Mareš, Dolní Bradlo, majitel hotelu Mareš

Rudolf Burkoň, Horní Bradlo

V Pamětní knize politické obce Bradla je zaznamenáno: „V minulém roce 1931 pan Rudolf Burkoň zakoupil pozemek od pana Marka za obnos 4.000 Kč vedle hostince pana Josefa Burkoně. Postavil na onom místě pěknou vilku, kterou ještě tento rok (1932) obydlel. Vilka je okrasou Horního Bradla. Stavěl ji stavitel pan Dostál z Heřmanova Městce a má cenu 65.000 Kč. Číslo popisné má vilka 24.“

Dům je jednoposchoďový, v přízemí byl obchod, kde se prodávaly látky a galanterie, a také zde byl hostinec. Od roku 1949 přebírá hostinec družstvo Budoucnost. Obchod byl uzavřen. Obnoven byl až v padesátých letech a prodávalo se zde smíšené zboží až do otevření nové prodejny samoobsluhy. Pohostinství bylo od znovuotevření obchodu uzavřeno.

Když jsem tam chodil s maminkou, tak se mi líbil prodej mléka z velkých konví, ze kterých se mléko nabíralo a nalévalo do přinesených konviček.

Jaroslav Bukovský, Paseky, majitel hotelu Vršov

Jan Lukavský, Paseky, nájemce hotelu Vršov

Josef Stehno, Horní Bradlo

V roce 1939 si v Horním Bradle za mostem postavil dům obchodník pan Josef Stehno. V přízemí si zřídil obchod hlavně s ovocem a zeleninou, ale také s ostatními potravinami. Obchod byl provozován až do roku 1959.

František Šimák, Dolní Bradlo

František Šimák byl zetěm Františka Mareše, který mu v roce 1938 předal svůj smíšený obchod. Pan František Šimák pokračoval v tradici vydávání pohlednic jako jeho tchán, na kterých uváděl – drogista a výrobce „Marmedu“.

Fotografové.

J. Houdek

Vladimír Kačer

Sláva Štochl (12. ledna 1913, Praha – 28. prosince 1990, Praha).

Začínal fotografováním sportu. Ve svých sedmnácti letech dosáhl prvního úspěchu, když jeho snímky otiskl sportovní týdeník Star, pro který pak fotografoval sportovní reportáže. V květnu 1945 dokumentoval Pražské povstání. Po válce se věnoval fotografování přírody, zejména ryb a myslivecké tematiky.

M. Poustka

S. Zajíc

B. Zeman

A. Marušín

M. Švec S G Č. Kostelec

J. Zapletal